Већ традиционално ЕХФ организује семинар рукометних тренера на коме ће ове године учествовати  14 тренера, од тога 7 жена и 7 мушкараца. Учесници  семинара могу бити тренери не старији од 33 године са знањем енглеског језика на коме се и реализује Семинар. Трошкове боравка на семинару ( смештај, исхрана ) сноси у целости ЕХФ ,а путне трошкове и све остале стим у вези сам тренер или национална федерација . Свака национална рукометна федерација може на овај Семинар послати једног тренера .

Семинар који ће се одржати у граду Szczyrk  Пољској траје од 3. до 8. јуна 2018. године.

Више информација  и образац за  пријаву ( Course Registration ) који са кратким CV  тренери треба да доставе канцеларији РСС тренери могу добити кликoм на :SEMINAR