На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан 01.04.2018. године су :

  • Зарин Милан , број члана 749.
  • Илић Марија , број члана 750.

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.