На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  28.06.2018. године су :

  • Адамовић Александар, број члана 760
  • Утвић Срђан , број члана 761

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.