На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  09.08.2018. године су :

  • Поп Лазић Слађана , број члана 769
  • Ђукић Владимир , број члана 770
  • Бечејац Стеван , број члана 771

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.