На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  15.08.2018. године су :

  • Станковић Драган , број члана 772
  • Вујасин Горан , број члана 773
  • Јовановић Милош , број члана 774

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.