На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  26.09.2018. године су :

  • Ковачевић Марко, број члана 784
  • Јовановић Александар, број члана 785
  • Рожмарић Томислав, број члана 786
  • Миљковић Драган, број члана 787
  • Њилаш Карољ, број члана 788
  • Тертеи Силард, број члана 789

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.