На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  08.01.2019. године су :

  • Момир Илић, број члана 805
  • Владица Стојановић, број члана, 806
  • Предраг Вујадиновић, број члана 807

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.