31. седница Управног одбора Заједнице тренера РСС ће се одржати 31.01.2019 .године са почетком у 11 часова. Седница ће се одржати у Крагујевцу у  просторијама СУ " Раднички 1964 " , Спортска хала " Језеро " . 

Д Н Е В Н И РЕ Д :

  1. Разматрање и усвајање Записника са 29. редовне и 30. електронске седнице
  2. Потврђивање одлуке са електронске седнице,
  3. Информација о раду Заједнице између две седнице,
  4. Први Регионални семинари,
  5. Текућа питања, пошта и разно

Позив за седницу можете преузети кликом на: Poziv za 31. sednicu