На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  09.02.2019. године су :

  • Петровић Ана, број члана 813
  • Дукић Славко, број члана 814

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.