На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  21.02.2019. године су :

  • Стојменовић Далибор, број члана 815
  • Михајловић Драгољуб, број члана 816

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.