На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  27.02.2019. године су :

  • Манић Миљан, број члана 819
  • Градић Слађана, број члана 820
  • Обрадовић Драгана, број члана 821
  • Младеновић Марјан, број члана 822

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.