На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  17.05.2019. године су :

  • Јелић Веселин , број члана 834
  • Војнић Маја , број члана 835

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.