На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  22.05.2019. године су :

  • Биочанин Александар , број члана 836
  • Ценић Младен , број члана 837
  • Јанковић Јована , број члана 838
  • Поповић Јелена, број члана 839

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.