На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  19.06.2019. године су :

  • Атанасковићн Андрија , број члана 842

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.