На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  11.07.2019. године су :

  • Тодоровић Немања , број члана 844
  • Стојановић Данило, број члана 845

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.