У складу са чланом 41. став 2 Правилника о такмичењима РСС, Заједница тренера РСС је у обавези да достави Управном одбору РСС на потврђивање, Листу тренера који испуњавају услове за добијање лиценце у такмичарској 2019/2020 години. Овом приликом подсећамо чланове Заједнице на услове које морају испунити да би
остварили право на добијање лиценце.

Обавештење можете преузети кликом на :