На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  28.08.2019. године су :

  • Саркози Жолт, број члана 853
  • Киш Едина, број члана 854
  • Николић Ана,број члана 855
  • Рошу Стефан, број члана 856
  • Матановић Оливер, број члана 857

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року