На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  06.10.2019. године су :

  • Ђорђевић Ивана, број члана 871

Напомена: По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.