На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  17.10.2019. године су :

  • Момчиловић Мирослав, број члана 872
  • Стошић Владимир, број члана 873
  • Марковић Кристина, број члана 874

Напомена: По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.