На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  04.11.2019. године су :

  • Дучић Саша, број члана 876
  • Кујунџић Мирослав, број члана 877

Напомена: По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.