На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  13.12.2019. године су :

  • Гајић Игор, број члана 878
  • Цветнић Милош , број члана 879
  • Бишевац Владимир, број члана 880
  • Станковић Бранислав , број члана 881
  • Ђукић Ненад,број члана 882

Напомена: По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.