На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  08.01.2020. године су :

  • Спасојевић Петар, број члана 884
  • Дукатаров Немања , број члана 885

Напомена: По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.