На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  09.02.2020. године су :

  • Попадић Весна, број члана 886
  • Шипош Оскар , број члана 887
  • Тоскић Алем , број члана 888
  • Берић Мирко , број члана 889
  • Дурлевић Славка , број члана 890
  • Станојевић Дамир , број члана 891

Напомена: По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.