На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  27.02.2020. године су :

  • Бороцки Маја, број члана 896
  • Грковић Анђелко , број члана 897
  • Кљајић Станко, број члана 898
  • Митровић Милош, број члана 899

Напомена: По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.