Управни одбор Заједнице тренера РСС је на 64. седници одржаној 19. јуна 2020. године донео Одлуку да тренери који из оправданих разлога нису у могућности да присуствују Централном семинару у Крагујевцу који се одржава од 3. до 5. јула текуће године, или на истом нису у могућности да присуствују од почетка до завршетка , писмено се обрате Управном одбору ЗТ Захтевом за правдање изостанка наводећи разлоге неприсуства уз сву постојећу документацију ( здравствени проблеми – потврде од лекара уз комплетну документацију, потврде о путовању у иностранство, унапред заказане обавезе на рукометним камповима, …….). Управни одбор ЗТ ће 28.06.2020. године на електронској седници разматрати приспеле Захетеве и о одлукама обавестити подносиоце Захтева.

Напомена: Подносиоци Захтева су пре подношење Захтева обавезни да доставе Пријаву и потврду о извршеној уплати чланарине за Централни семинар.