На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  20.08.2020. године су :

  • Марковић Драгољуб, број члана 916

Напомена: По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.