На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  15.10.2020. године су :

  • Мартиновић Ненад, , број члана 935
  • Марић Милош, број члана 936
  • Јоловић Драгомир, број члана 937
  • Павловић Владан, број члана 938
  • Мартиновић Божидар, број члана 939
  • Костић Владан, број члана 940

Напомена: По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.