На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  29.11.2020. године су :

  • Давидовић Вељко, , број члана 941
  • Савић Јасмина , број члана 942
  • Орељ Никола , број члана 943
  • Ресановић Сања, број члана 944
  • Поповић Јелена , број члана 945

Напомена: По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.