На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан 05.01.2021 . године су :

  • Вујчић Владан , број члана 946,
  • Карановић Андреа, број члана 947,
  • Шашић Милка, број члана 948.

Напомена: По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.