На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан 09.02.2021 . године су :

  • Ристић Горан , број члана 949
  • Аничић Дејан, број члана 950
  • Ђикић Зоран, број члана 951
  • Цмиљанић Богдан , број члана 952
  • Стојановић Никола, број члана 953
  • Којовић Саша , број члана 954

Напомена: По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.