Видео материјал са обрађеним темама 1. регионалног семинара рукометних тренера ЗТ РСС је објављен на сајту ЗТ и може се пратити кликом на линк :https://treneri-rss.rs/seminari/regionalni-seminar-2021/