На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан 06.11.2021 . године су :

  • Давид Рашић , број члана 1001
  • Брзевски Данијел, број члана 1002
  • Бојан Стефановић, број члана 1003
  • Петар Шмигић, број члана 1004

Напомена: По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.