Управни одбор Заједнице тренера на 13. седници одржаној у Крагујевцу 11.08.2022. године донео је поред осталих Одлука и Одлуку о Условима за лиценцирање тренера у 1. степену такмичења (Супер "А" и Супер "Б" лига) .
Такође, анализирана је листа испуњености услова за лиценцирање свих тренера, чланова Заједнице тренера РСС, где су унети сви подаци ( годишње чланарине, присутва одговарајућим семинарима у зависности од категорије по РИНК-у, као и категорија којутренер поседује на основу РИНК конвенције. Поменута листа ће бити објављена како на сајту ЗТ РСС тако и на фејсбук страници како би тренери у случају да подаци који су на листи не одговарају стварном стању могли да у контактима са канцеларијом Заједнице тренера помогну у ажурању података.

Одлуку преузмите овде.

Листу испоњености услова по категоријама прузмите овде.