Управни одбор Број:19/23
Београд , 27.02.2023.године
ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РСС
На основу члана 35 и 36 Статута Заједнице тренера РСС, заказујем 19. редовну седницу Управног одбора Заједнице тренера РСС и за исту предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са 18. редовне седнице Управног одбора,
 2. Извештај о реализацији и спровођењу Првог регионалног семинара 2023.
 3. Централни семинар „Крагујевац 2023“
 4. Информација о тренутном статусу иницијативе за састанак струковних удружења тренера из окружења.
 5. Разматрање и доношење одлуке о реализацији објављивања часописа „40х20“,
 6. Текућа питања, пошта и разно
  Седница Управног одбора ће се одржати дана 02. марта 2023. године (четвртак) у Београду, у просторијама хотела „Трим“, Кошутњак, Кнеза Вишеслава 72, са почетком у 13,00 часова.

Достављено:

 • члановима УО ЗТ РСС,
 • председнику Скупштине ЗТ РСС,
 • председнику НО ЗТ РСС

УО ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РСС
Председник
Јова Павлов