У складу са одлукам Управног одбора ЗТ РСС одржани су 1. регионални семинари рукометних тренера на четири локације и то :

11. фебруара 2023. године у Лесковцу , присутно 34 тренера,

19. фебруара 2023. године у Краљеву , присутно 37 тренера,

19. фебрура 2023. године у Београду , присутно 66 тренера,

26.фебруара 2023. године у Врбасу, присутно 102 тренера

У број присутних рачунају се тренери који су својим потписом потврдили присуство на почетку семинара , а личним преузимањем сертификта по окончању семинара потврдили присуство на комплетном програму семинара.

Сви остали који су уплатили чланарину за семинар , а нису испунили горе наведене услове нису евидентиарни као тренери који су присуствовали семинару. Средства која су уплатили могу им бити враћена или се рачунати као рата за Централни семинар у Крагујевцу на коме могу надокнадити неприсуство на 1. регионалном семинару. Самим тим немају обавезу присуства на 2. регионалном семинару.