На основу члана 34. став 2 тачка 8 Статута Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, Управни одбор Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, на 18 редовној седници, одржаној у Крагујевацу, дана 07.12.2022 године, донео је одлуку да се, у складу са Планом и програмом рада Заједнице за 2023. годину, у Крагујевцу, организује и спроведе 

ЦЕНТРАЛНИ СЕМИНАР „КРАГУЈЕВАЦ 2023“

1. Сходно годишњем плану Заједнице тренера РСС, биће организован Централни семинар „КРАГУЈЕВАЦ 2023“, на којем могу узети учешће сви заинтересовани тренери по слободној пријави. 

2. Обавезу присуства на семинару имају тренери са категоријом „Master coach”, трећом категоријом и остали који намеравају да у наредној такмичарској сезони испуне услов за лиценцу за први степен такмичења у функцији „тренер“. 

3. Обавезу учешћа имају и остали тренери прве и друге категорије који нису присуствовали на оба Регионална семинара. 

4. Управни одбор ЗТ РСС прихватио је, као најповољнију, понуду за одржавање Семинара коју је доставило Хотелско туристичко друштво ''Шумарице'' Крагујевац, а према условима из конкурса. 

5. Семинар ће бити спроведен у комплексу хотела ''Шумарице'', Крагујевац, Десанкин венац бб (www.hotelsumarice.com) и то у периоду од 09. до 11. јуна 2023. год, 

6. Смештај за 200 полазника је обезбеђен у Хотелу „Шумарице“ и за 50 особа у хотелу „Зеленгора“. У случају већег броја пријава, смештај ће бити обезбеђен у другим објектима у граду. Распоред смештаја ће се радити по времену пријема пријаве за учешће на семинару. Предност смештаја имају тренери којима је Централни семинар обавезан, док ће тренери који су своје право могли да искористе присуством на оба Регионална семинара, бити смештени према расположивим капацитетима. 

7. Чланарина за семинар износи 14.000,00 динара и могуће је плаћање у више рата. Уз подношење пријаве, потребно је уплатити минимум 5.000,00 динара, а крајњи рок за уплату пуног износа је 05.06.2023 године. (У прилогу позива је облик попуњавања уплатница). Молимо да испоштујете начин попуњавања уплатница, ради лакше евиденције. 

8. Пансион садржи ноћење, доручак (''шведски сто''), ручак и вечеру (по менију). Остале евентуалне услуге учесници Семинара сносе сами. 

9. Смештај учесника Семинара је у једнокреветним, двокреветним и трокреветним собама, које су климатизоване, опремљене модерним купатилима са стално доступном топлом водом, кабловском телевизијом и бежичним интернетом. 

10. Распоред коришћења соба одредиће руководство Семинара. 

Ц 

11. Почетак коришћења пансионских услуга је у петак, 09.06.2023.год, са ручком, а завршетак у недељу, 11.06.2023.год, са доручком. 

* Долазак учесника на Семинар предвиђен је за петак, 09.06.2023.год, до 13.00 часова (ручак од 14.00 часова). 

* Одлазак учесника са Семинара предвиђен је за недељу, 11.06.2023.год, оквирно од 12.00 часова (напуштање соба до 10.00 часова). 

12. Пријаве за Семинар достављају се у писаној форми (електронским путем) на секундарну електронску адресу Заједнице тренера РСС ([email protected]), закључно са 15.05.2023.год. (петак). Пријаве које пристигну после утврђеног рока неће бити узете у разматрање. Накнадно одустајање од учешћа на семинару, после утврђеног рока, није могуће. 

13. У пријави за учешће на Семинару (образац за пријаву у прилогу) треба навести: 

* Име и презиме 

* Место и адресу становања 

* Датум рођења 

*Број мобилног телефона 

* Личну адресу за електронску пошту 

*Величину поло мајце (S, M, L, XL, XXL, XXL) 

*Обавезно навести начин превозног средства и име и презиме колеге - колегинице са којима путује у Крагујевац 

*Обавезно навести име и презиме колеге - колегинице са којим би евентуално био-ла у соби 

14. У прилогу Пријаве потребно је доставити сву документацију која је наведена у истој. Молимо Вас да одговорно приступите овој обавези, обзиром да као самостално правно лице Заједница има оговорност у складу са Законом о спорту, за редовно ажурирање података својих чланова. 

15. План рада на Семинару утврђен је годишњим планом Заједнице. Програм рада на Семинару објавиће Стручно комисија ЗТ РСС после закључења пријава учесника. 

16. У случају било које оправдане спречености за присуствовање семинару, тренер је у обавези да о томе обавести Заједницу пре семинара и приложи одговарајуће доказе. Одлуку о оправданости одсуства, донеће Управни одбор пре семинара. 

17. Евентуалне додатне информације, у случају потребе, заинтересовани могу добити од секретара Заједнице тренера РСС (Небојша Видановић 069/1148172) радним даном од 10.00 до 14.00 часова. 

Управни одбор  Заједнице тренера РСС 

Председник - Јова Павлов

Преузми вест

Преузми Образац

Преузми пример Уплатнице