16. број часописа Заједнице тренера РСС "40 х 20 " објављен је на сајту ЗТ РСС

https://treneri-rss.rs/4020-2/ . Такође постављени су и сви остали бројеви , до сада објављивани у штампаном формату.

17. број часописа који излази у време одржавања Централног семинара , који ће на Семинару и бити дистрибуиран, такође излази у штампаном формату,

Hакон тога се наставља са објављивањем часописа у електронском формату (On-line).