Због спречености тренера Николе Максимовића да , како је планирано и објављено, предаје на Регионалном семинару " Београд 2023-2" на исте теме предавач ће бити тренер Ненад Краљевски.