УО Заједнице тренера је на својој 21 електронској седници усвојио Допуну одлуке о условима за добијање лиценце у такмичарској 2023/2024 години.

У складу са чланом 34. став 2. Статута Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, Управни одбор је на 21 седници одржаној, дана 03. и 04.06.2023 године, донео
ДОПУНУ ОДЛУКЕ О ПРАВУ И УСЛОВИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ У РЕДОВНИМ ПРВЕНСТВЕНИМ ТАКМИЧЕЊИМА И ТАКМИЧЕЊИМА МЛАЂИХ УЗРАСНИХ КАТЕГОРИЈА У ТАКМИЧАРСКОЈ 2023/2024 ГОДИНИ

 1. Сви Тренери који неоправдано нису испунили услов за добијање лиценце (немају учешће на два Регионална семинара или нису били на Централном семинару), могуће је да, уз уплату чланарине у износу од 50.000,00 динара за неоправдано одсуство, своју обавезу испуне на Трећем модулу Mastercoach семинара, који ће се одржати у Врњачкој Бањи у периоду од 22 – 28.06.2023 године у трајању од 2 дана. Тачан термин ће бити накнадно објављен, када се буде знао распоред семинара.
 2. Тренери који су оправдано одсуствовали са Централног семинара, уз уплату чланарине у износу од 14.000,00 динара, такође имају обавезу присуства Трећем модулу Mastercoach семинара, који ће се одржати у Врњачкој Бањи у периоду од 22 – 28.06.2023 године у трајању од 2 дана. Тачан термин ће бити накнадно објављен, када се буде знао распоред семинара.
 3. Оправдано или неоправдано одсуство са бесплатног семинара за тренере, који је услов за добијање лиценце за рад са млађим категоријама у сезони 2023/2024, подразумева уплату чланарине у износу од 10.000,00 динара и присуство једнодневном семинару, чији термин одржавања ће бити накнадно објављен, а пре почетка активности за које су лиценце неопходне.
 4. Захтеви за правдање одсуства (допис и адекватна документација) се морају послати са личне e-mail адресе тренери, најкасније до 05.06.2023 године на адресу Заједнице тренера ([email protected]). Одговор ће бити достављен најкасније 06.06.2023 године у току дана.
  Образложење
  Термин Централног семинара је одређен седам месеци пре његовог одржавања, о чему су тренери обавештени путем меила и објавом на web страници Заједнице.
  Регионални семинари су заказивани у различите дане, како би свако од тренера, у складу са својим обавезама изабрао најповољнији термин.
  Овакав вид организације семинара је био у циљу благовременог усклађивања обавеза и избегавање кажњавања за неприсуство семинарима.
  Одлуку о оправданом или неоправданом одсуству доноси Управни одбор Заједнице тренера РСС, на основу приложене документације.
  У складу са својим овлашћењима Управни одбор је донео одлуку као у диспозитиву.

УО ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РСС
Председник
Јова Павлов