Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

3. редовна седница Скупштине Заједнице тренера РСС - Крагујевац, 09.05.2019.године

У Крагујевцу ( зграда Градске управе ) , 09. маја 2019. године ( четвртак ) са почетком у 12 часова одржаће се 3. редовна седница Скупштине Заједнице тренера Рукометног савеза Србије.

За ову седницу предлаже се следећи :

Д н е в ни ре д :

  1. Избод радних тела Скупштине,

а/ Радног Председништва ,

б/ Записничара и два оверача записника,

ц/ Верификационе комисије,

2. Усвајање записника са друге редовне седнице Скупштине,

3. Разаматрање и одлучивање о Извештају о раду Скупштине и Управног одбора у 2018. години,

4. Разматрање и одлучивање о извештају Надзорног одбора за 2018 години,

5. Усвајање финансијског извештаја (завршни рачун) за 2018 годину,

  • Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја
  • Доношење одлуке о усвајању Изјаве о расподели добити

6. Усвајање пречишћеног текста Статута,

7. Усвајање Правилника секција,

8. Текућа питања, пошта и разно

Позив можете преузети кликом на :

Poziv za Skupstinu

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.60.48044.81 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.