Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

ПОСТУПАК УЧЛАЊЕЊА У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС

За учлањење у ЗТ РСС потребно је :

  • доставити оверену фотокопију дипломе,
  • евиденциони лист члана
  • доставити попуњен Лични картон тренера,
  • доставити 2 слике,
  • приказати доказ о уплати 4.200,00 динара на име ” учлањење у ЗТ РСС + годишња чланарина за 2017.год.”   на текући рачун ЗТ РСС број: 355-1134033-13

Горе наведену документацију потребно је скенирати ( осим слике ) и послати на мејл Заједнице тренера: [email protected] ,  а потом поштом ( са сликом ) доставити на :

Рукометни савез Србије – за Заједницу тренера
Тошин бунар бр.272
11070 Београд

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.60.48044.81 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.