Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

Поступак учлањења у ЗТ РСС

За учлањење у ЗТ РСС потребно је доставити:

 •  попуњен Лични картон тренера- Приступницу,
 • попуњен Евиденциони лист члана
 •  оверену ( код нотара ) копију Дипломе о стеченом стручном звању
 •  1 слику,
 •  очитану или копирани Личну карту,
 • доказ о уплати 4.000,00 динара на име ” учлањење у ЗТ РСС “ ( у износу су садржани: годишња чланарина за текућу годину + осигурање од последица незгоде + 4 броја часописа ЗТ " 40 х 20 " )   на текући рачун ЗТ РСС број: 160-480967-50
 • трошкови регистрације - учлањења се не наплаћују
 • Горе наведену документацију потребно је скенирати  и послати на мејл Заједнице тренера: [email protected] ,  а потом поштом  доставити :
 • Лични картон тренера – Приступницу
 • Попуњени евиденциони лист члана
 • Оверену копију Дипломе
 • Слику

на адресу : Јова Павлов, 21235 Темерин, ул Пролетерска бр. 47

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.60.48044.81 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.