Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

Поступак учлањења у ЗТ РСС

За учлањење у ЗТ РСС потребно је доставити:

  •  попуњен Лични картон тренера- Приступницу,
  • попуњен Евиденциони лист члана
  •  оверену ( код нотара ) копију Дипломе о стеченом стручном звању
  •  1 слику,
  •  очитану или копирани Личну карту,
  • доказ о уплати 4.200,00 динара на име ” учлањење у ЗТ РСС “ ( у износу су садржани трошкови учлањења + годишња чланарина за текућу годину + осигурање од последица незгоде )   на текући рачун ЗТ РСС број: 160-480967-50
  • Горе наведену документацију потребно је скенирати  и послати на мејл Заједнице тренера: treneri@treneri-rss.rs ,  а потом поштом  доставити :
  • Лични картон тренера – Приступницу
  • Оверену копију Дипломе
  • Слику ,

на адресу : Јова Павлов, 21235 Темерин, ул Пролетерска бр. 47

Телефон за све додатне информације : 064 88 27 283 – Јова Павлов

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.  Powered by S2S & PROWEB.