КОДЕКС ЗТ РСС

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ

ЗАЈЕДНИЦА ТРЕНЕРА

logo

КОДЕКС

ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РСС

БЕОГРАД, ОКТОБАР 2005.

 

 

КОДЕКС

ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РСС

 

Члан 1 :

            Кодексом Заједница тренера Рукометног савеза Србије утврђују основне норме понашања својих чланова у радним и животним околностима.

Члан 2 :

            Рукометни тренер, члан Заједнице тренера РСС, обавља своје дужности у складу са Правилником Заједнице тренера РСС и овим кодексом и својим понашањем као и поступцима брине о статусу и угледу рукомета као и ауторитету своје професије.

Члан 3 :

            У обављању свога посла рукометни тренер :

 • Настоји да својим знањем, залагањем и понашањем ствара углед код својих играча, њихових родитеља и средстава јавног информисања.
 • Преузима све обавезе и задатке у области стручног усавршавања која су у надлежности Заједнице тренера РСС.
 • Сарађује са медијима.
 • Брине о своме усавршавању и примењује методе које су присутне у савременом тренингу.
 • У приватним и службеним контактима не износи неистините податке о свом образовању, стручним квалификацијама и радном искуству.
 • Не износи нетачан или компромитирајући став о раду Заједнице тренера РСС, рукометног клуба, Савеза или установе у којој ради.
 • Исправља или демантује евентуалне нетачне наводе који су се појавили у вези са њим, Заједницом тренера РСС, његовим клубом, Савезом или установом.
 • Не врши морално или материјално искоришћавање рукометаша, њихових родитеља или старатеља.
 • Чува пословне тајне.
 • Не предузима експерименте који би могли штетити играчима и за сваки и најмањи ризик у том погледу дужан је да тражи сагласност играча или родитеља.
 • Сарађује и пружа помоћ члановима ЗТ РСС.
 • Води рачуна о изгледу и одевању.
 • Мора да се придржава Пропозиција такмичења и нормативних аката РСС.

Члан 4 :

 

               За кршење норми понашања из овог Кодекса Управни одбор ЗТ РСС ради утврђивања конкретних чињеница и заузимања става по томе може организовати Дисциплинску комисију ЗТ РСС.

       Састав, делокруг и начин рада Дисциплинске комисије Заједнице тренера РСС утврђује се посебном одлуком УО ЗТ РСС.

Члан 5 :

 

                  Овај Кодекс се доставља свим рукометним клубовима, рукометним тренерима члановима ЗТ РСС и Управном одбору РСС.

                                                                            ЗАЈЕДНИЦА ТРЕНЕРА РСС

                                                                                Председник

                                                                                     Саша Марковић

Преузмите фајл у ПДФ формату 

Повратак на страницу  Нормативна актаКЛИКНИ ОВДЕ