Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАРИ - ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Управни одбор ЗТ РСС организује и спроводи Регионалне и Централни семинар рукометних тренера на које га као обавезу сталног стручног усавршавања обавезује Закон о спорту Републике Србије. Присуство на регионалним и Централном семинару кроз предвиђен фонд часова стручног усавршавања неопходно је у поступку добијања и обнављања Дозволе за рад и лиценци за вођење екипа у званичним такмичењима .

Да би се ова законска обавеза испоштовала, а у исто време прекинуло са досадашњом праксом правдања изостанака Управни одбор Заједнице тренера издаје саопштење које можете преуезети кликом на :

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.60.48044.81 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.