Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 03.06.2018.ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  03.06.2018. године су :

  • Милошевић Марко, број члана 753
  • Ћурчић Момчило, број члана 754
  • Вуковић Бранкица, број члана 755
  • Станојчић Љубодраг, број члана 756
  • Петковић Лидија, број члана 757
  • Добарџијев Иван , број члана 758

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.