На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  03.06.2018. године су :

  • Милошевић Марко, број члана 753
  • Ћурчић Момчило, број члана 754
  • Вуковић Бранкица, број члана 755
  • Станојчић Љубодраг, број члана 756
  • Петковић Лидија, број члана 757
  • Добарџијев Иван , број члана 758

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.