На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  08.07.2018. године су :

  • Јоловић Бошко , број члана 762
  • Радовић Душан , број члана 763
  • Новокмет Душан , број члана 764
  • Ћурковић Данимир , број члана 765
  • Чутура Далибор , број члана 766

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.