treneri_clanska karta

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 31.10.2018.ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  31.10.2018. године су :

 • Станковић Ненад, број члана 799
 • Балог Владимир, број члана 800
 • Микић Братислав, број члана 801

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.

treneri_clanska karta

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 18.10.2018.ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  18.10.2018. године су :

 • Здравковић Милош, број члана 797
 • Митровић Урош, број члана 798

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.

treneri_clanska karta

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 09.10.2018.ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  09.10.2018. године су :

 • Павловић Дарко, број члана 796

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.

treneri_clanska karta

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 05.10.2018.ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  05.10.2018. године су :

 • Лечић  Милан, број члана 791
 • Мицковић Борко , број члана 792
 • Ђукић Милан, број члана 793
 • Јаневски Никола , број члана 794
 • Костић Слободан, број члана 795

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.