На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  09.10.2018. године су :

  • Павловић Дарко, број члана 796

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.