На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  31.10.2018. године су :

  • Станковић Ненад, број члана 799
  • Балог Владимир, број члана 800
  • Микић Братислав, број члана 801

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.